آدرس

 کرج -گوهردشت-کوی اتحاد-خیابان روز بهانی-پلاک۶۸ طبقه اول

شماره تماس

۰۹۱۲۰۴۹۳۵۶۸
۰۹۱۹۳۶۸۳۲۸۹

۰۲۶-۳۲۲۶۶۸۱۳

ايميل

bornapishdad@gmail.com