پيگمنت قرمز (سنتزی)

اکسید آهن قرمز سنتزی مش ۲۵۰۰

طبقه بندی رنگدانه‌ها براساس انواع شیمیایی به رنگدانه‌های معدنی یا آلی طبقه‌بندی می‌کنند، اما این رنگدانه‌های آلی یا معدنی می‌توانند طبیعی(که به اخرا هرمز ناميده مي شود) یا سنتزی(آلي ناميده ميشود) باشند.

این محصول از زنگ آهن تولید شده و به عنوان رنگدانه در صنایع رنگ سازی در تهیه
ضد زنگ ها ی صنعتی و همچنین در صنایع تولید رنگدانه های سرامیکی جهت مصرف
در صنایع گرانول و مستربچ سازی استفاده میگردد

پيمنت قرمز با خلوص 98 درصد
Oops...
Slider with alias slider 2 not found.
پودر قلع آزمايشگاهی
پودر برنز آزمایشگاهی
فهرست