پودر آهن خالص

پودر آهن خالص


پودر آهن خالص در سایز های زیر موجود می باشد.
  • پودر آهن ۴۵ میکرون
  • پودر آهن ۶۳ میکرون
  • پودر آهن ۱۰۰ میکرون
  • پودر آهن ۱۵۰ میکرون
  • پودر آهن ۱۸۰ میکرون
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پودر آهن با خلوص ۶۵ %
اکسید آهن
فهرست