پودر آهن با خلوص ۷۰%

پودر آهن خلوص ۷۰%


این پودر آهن با خلوص ۷۰ درصد می باشد. این پودر دارای دانسیته بالاتری می باشد و در صنایع حفاری، لنت و … کاربرد دارد.
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پودر آهن با خلوص ۸۰%
پودر آهن با خلوص ۶۵ %
فهرست