پودر سرب آزمايشگاهي

ردیف شرح کالا سایز(میکرون) خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر سرب6399%ايران250 گرمي50/000
2پودر سرب6399%ايران500 گرمي85/000
3پودر سرب6399%ايران1 کيلويي140/000
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پودر فلیک آلومینیم
پودر قلع آزمايشگاهی
فهرست