پودر قلع آزمايشگاهی

ردیف شرح کالا سایز(میکرون) خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
پودر قلعپودر قلع6399%اندونزي250 گرمي370/000
پودر قلعپودر قلع6399%اندونزينيم کيلو550/000
پودر قلعپودر قلع6399%اندونزييک کيلو980/000
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پودر سرب آزمايشگاهي
پيگمنت قرمز (سنتزی)
فهرست