خودروسازی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
گرد روی خالص

پودر روی خالص

commentبدون دیدگاه
starکوتاه در مورد رویپودر روی یک پودر فلزی خالص و خاکستری رنگ است. پودر روی هنگام تغلیظ بخار خالص روی به دست می آید. کیفیت پایدار، بهبود عملکرد و زمان واکنش سریع برخی از ویژگیهای پودر روی هستند. پودر روی یا…
Read More
فهرست