مستربچ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
اکسید آهن قرمز سنتزی

پيگمنت قرمز (سنتزی)

commentبدون دیدگاه
اکسید آهن قرمز سنتزی مش ۲۵۰۰ طبقه بندی رنگدانه‌ها براساس انواع شیمیایی به رنگدانه‌های معدنی یا آلی طبقه‌بندی می‌کنند، اما این رنگدانه‌های آلی یا معدنی می‌توانند طبیعی(که به اخرا هرمز ناميده مي شود) یا سنتزی(آلي ناميده ميشود) باشند. این محصول…
Read More
فهرست