پودرمسخالص

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
پودر مس خالص

پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران250 گرمی200/000 2پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران500 گرمی360/000 3پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران1 کیلویی700/000 4پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران250 گرمی180/000 5پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران500 گرمی330/000 6پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران1 کیلویی680/000 7پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران250 گرم170/000 8پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران500 گرم320/000 9پودر مس…
Read More
فهرست