پودر فلزات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
پودر برنز

پودر برنز آزمایشگاهی

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایزخلوصساخت واحد بسته بندیبهای واحد (تومان) 1پودر برنز 63-90-10ایران250 گرم210/000 2پودر برنز 63-90-10ایران500 گرم410/000 3پودر برنز 63-90-10ایران1 کیلو گرم800/000 4پودر برنز 100-90-10ایران250 گرم200/000 5پودر برنز 100-90-10ایران500 گرم390/000 6پودر برنز 100-90-10ایران1 کیلو گرم760/000 Oops... Slider with alias slider 1 not…
Read More
گرد روی خالص

پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بهای واحد(تومان) 1پودر روی4-99.97%ایران250 گرمی80/000 2پودر روی4-99.97%ایران500 گرمی130/000 3پودر روی4-99.97%ایران1 کیلویی240/000 4پودر روی6-99.97%ایران250 گرمی80/000 5پودر روی6-99.97%ایران500 گرمی130/000 6پودر روی6-99.97%ایران1 کیلویی240/000
Read More
پودر آهن خالص

پودر آهن خالص آزمایشگاهی

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین250 گرمی55/000 2پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین500 گرمی100/000 3پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین1 کیلویی170/000 4پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران250 گرمی45/000 5پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران500 گرمی90/000 6پودر آهن احیا شده…
Read More
پودر مس خالص

پودر مس

commentبدون دیدگاه
starکوتاه در مورد مسپودر مس مس به صورت پودر یکی از انواع پر مصرف مس می باشد که در صنایع مختلفی مورد توجه قرار گرفته است . پودر مس را میتوان در دانه بندی های مختلف از ۲۰- میکرون تا…
Read More
پودر آهن خالص

پودر آهن

commentبدون دیدگاه
پودر آهنپودر آهن پودر آهن خالص را به دلیل طیف گسترده مصارف آن میتوان پر مصرف ترین پودر در میان پودر فلزات نامید. پودر آهن در صنایعی مانند صنعت خودرو ، صنعت رنگ ، کشاورزی و… کاربرد وسیعی دارد. غالبا…
Read More
فهرست