پودر مرک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
پودر آلومینیوم خالص

پودر آلومینیوم آزمایشگاهی-پودر آلومینیوم خالص

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر آلومینیوم4599%ایران250 گرمی70/000 2پودر آلومینیوم4599%ایران500 گرمی130/000 3پودر آلومینیوم4599%ایران1 کیلویی240/000 4پودر آلومینیوم6399%ایران250 گرمی65/000 5پودر آلومینیوم6399%ایران500 گرمی120/000 6پودر آلومینیوم6399%ایران1 کیلویی230/000 7پودر آلومینیوم10099%ايران250 گرمی60/000 8پودر آلومینیوم10099%ايران500 گرمی120/000 9پودر آلومینیوم10099%ايران1 کیلویی220/000
Read More
فهرست