شکل دادن فلزات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شکل دادن فلزات
متالورژی پودر

تولید قطعات به روش متالورژی پودر بخش دوم

امروزه موارد استعمال اصلی این فرایند را به پنج قسمت تقسیم می کنند : آلیاژکردن فلزهای غیر قابل آلیاژ: عده ای فلزات را که در حالات جامد یا مایع بطور دو جانبه محلول نیستند می توان بوسیله متالورژی پودر با…
Read More
فهرست