متالوژی پودر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. متالوژی پودر
متالورژی پودر

تولید قطعات به روش متالورژی پودر بخش دوم

امروزه موارد استعمال اصلی این فرایند را به پنج قسمت تقسیم می کنند : آلیاژکردن فلزهای غیر قابل آلیاژ: عده ای فلزات را که در حالات جامد یا مایع بطور دو جانبه محلول نیستند می توان بوسیله متالورژی پودر با…
Read More
متالورژی پودر در قطعات خودرو

متالورژی پودر در قطعات خودروها

قطعات خودرو بخش عمده ای از کاربرد متالورژی پودر در صنعت خودرو می باشد. به طور متوسط در تمام مناطق جغرافیایی، تقریبا ۸۰٪ از تمام اجزای ساخته شده به روش متالورژی پودر برای کاربردهای خودرو است. حدود ۷۵ درصد از…
Read More
فهرست