چرا از سولفید روی در رنگ های شب تاب استفاده می شود؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چرا از سولفید روی در رنگ های شب تاب استفاده می شود؟

آیا سولفید روی می درخشد؟

آیا سولفید روی می درخشد؟ در طی قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش با طول موج بلند (۳۶۶ نانومتر)، سولفید روی فلورسانس و فسفر با شدت چشمگیر و رنگ پر جنب و جوش پیدا می شود. پس از خاموش کردن…
Read More
فهرست