نحوه تولید پلی آلومینیوم کلراید و مکانیزم لخته سازی پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید به عنوان یک پلیمر آلومینیومی تولید می‌شود. فرآیند تولید آن به صورت زیر است: 1- تهیه آلومینیوم: ابتدا آلومینیوم خا...

ادامه مطلب